Taras modrzew

Modrzew impregnowany ciśnieniowo.

taras modrzew