Warunki użytkowania

Warunki użytkowania podłóg drewnianych

Zakupili Państwo ekologiczny wysokiej jakości naturalny parkiet wykonany w 100% z naturalnego drewna o wysokiej odporności użytkowej. Poza walorami estetycznymi parkiet jest także dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza i materiałem nie alergizującym.

Co ważne jest przede wszystkim trwały i może być wielokrotnie odnawiany. Muszą państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu podłogi również zużywają się dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje podłogi i drobne pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może mieć to miejsce szczególnie w okresie zimowym gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności.

Aby temu zapobiec należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze ok. 18-22 stopni Celsjusza.

Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjno-ochronnych. wskazanych przez wykonawcę. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana w zależności od natężenia ruchu co 2-3 tygodnie. Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty ponieważ działając jak papier ścierny powoduje rysowanie podłogi i nie daje najlepszej optyki powierzchni, oraz bardzo szybkie zużywanie się warstwy ochronnej oleju w przypadku podłogi olejowanej. Konieczne jest podklejenie krzeseł i mebli podkładkami filcowymi, które muszą być wymienne zawsze jak tylko są zużyte.

Podłoga może być poddana kilkukrotnej renowacji poprzez szlifowanie i ponowne lakierowanie podłogi lakierowanej, lub olejowanie gdy mamy podłogę olejowaną. Ilość renowacji uzależniona jest od głębokości uszkodzeń mechanicznych oraz od jakości maszyny szlifującej.

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność podłóg drewnianych i zmniejsza ryzyko pracy ale nie wyklucza jej całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu w trakcie użytkowania przez sprzedającego czy wykonawcę, gwarancja obejmuje tylko naturalną „pracę” drewna w granicach PN-EN 13 226 i PN-EN 13 228. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tę normę nie może być przedmiotem reklamacji.

Ogólne warunki gwarancji dla podłóg drewnianych

 1. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi. Piasek działa jak papier ścierny. Lakier jest elementem eksploatacyjnym i jego trwałość zależy od prawidłowej pielęgnacji i sposobu użytkowania. W zależności od stopnia zużycia podlega on ciągłemu uzupełnianiu środkami pielęgnacyjnymi przez osoby utrzymujące czystość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
 2. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki na całą szerokość korytarza w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku
 3. Usuwanie kurzu powinno być wykonywane lekko wilgotna ścierką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego. Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro nie używając dużej ilości wody, a tylko mocno wykręconą szmatę. Nie mogą pod żadnym warunkiem po sprzątaniu pozostawać mokre ślady. Wszelkie uszkodzenia bądź zaplamienia podłogi spowodowaniem wylaniem wody i innych płynów lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw reklamacji.
 4. Ze względu na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej z otaczającym powietrzem wilgotność powietrza powinna być w przedziale 45-60%.a temperatura w przedziale 18-22 stopni C.W tym celu zimą można używać sztucznych nawilżaczy. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez nasza firmę, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN-EN 13 226,PN-EN 13 228. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tę normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji.
 5. Wszystkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi.
 6. Do foteli na rolkach należy stosować kółka miękkie tzw. rolki gumowe i biurowe przeźroczyste maty podkładowe ROLL-STOP.
 7. Pielęgnacje lakieru, pod rygorem utraty gwarancji, należy przeprowadzać tylko środkami wskazanymi przez wykonawcę czy producenta. Nie wolno stosować typowych past lub środków pielęgnacyjnych na bazie silikonu.
 8. Zaleca się przynajmniej raz na 6-miesięcy przeprowadzić pielęgnację maszyną do polerowania parkietu.
 9. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folia lub materiałem nie przepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę lub karton.
 10. Nie wolno pozostawić pomieszczenia bez systematycznego wietrzenia.
 11. Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć.
 12. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.

Gwarancja wykonawcy traci moc jeśli jakiekolwiek wady nie zastały zgłoszone przez klienta niezwłocznie (najdalej w ciągu 7 dni) po zainstalowaniu.

Podkładki filcowe, maty ochronne, środki pielęgnacyjne, jak również usługę polerowania parkietu można zamówić i otrzymać przesyłka kurierska za zaliczeniem.