Co to jest korek ?

Korek jest zewnętrzną korą dębu korkowego, (Quercus Suber), który rośnie głównie w rejonie Morza Śródziemnego. Kora jest tkanką roślinną, która składa się z aglomeracji komórek wypełnionych mieszaniną gazową o składzie zbliżonym do powietrza i wyłożona jest naprzemiennymi warstwami celulozy i suberyny. Elastyczność korka, w połączeniu z jego przepuszczalnością bliską zeru, sprawia, że korek stanowi doskonały materiał na korki do butelek, płytki podłogowe, arkusze izolacyjne, tablice ogłoszeń i inne podobne produkty.

Właściwości korka

Kora dębu korkowego posiada unikatową strukturę plastra miodu złożoną z maleńkich komórek. Każda komórka ma kształt 14-bocznego wielościanu i jej wnętrze jest wypełnione całkowicie mieszaniną gazową składzie zbliżonym do powietrza. Właściwości korka wywodzą się ze struktury i składu chemicznego jego niezwykle mocnych, elastycznych błon komórkowych, które są nieprzepuszczalne dla wody i powietrza. Ponieważ około 89% tkanki kory składa się z materii gazowej, gęstość korka jest bardzo mała, rzędu 0,12 do 0,20, co potwierdza olbrzymia dysproporcja między objętością a ciężarem tego materiału.

Lekkość:
Korek jest lekki i unosi się na wodzie. Przez tysiąclecia była to jego najbardziej ceniona cecha. Od starożytności korek używany był do wyrabiania sprzętu wędkarskiego.

Elastyczność i ściśliwość:
Błony komórkowe korka są bardzo elastyczne, a zatem zarówno ściśliwe jak i sprężyste. Oznacza to, iż korek powraca do swojego pierwotnego kształtu nawet po ściśnięciu Te i inne cechy wskazują, dlaczego korek stał się niezastąpionym materiałem do produkcji korków do butelek. Te cechy fizyczne oznaczają, że korek może się idealnie dopasować do ścianek szyjki butelki. Podczas ściskania korka gaz w komórkach zostaje sprężony i jego objętość się znacznie zmniejsza. Po zwolnieniu nacisku korek natychmiast odzyskuje swój pierwotny kształt i objętość, nie wykazując żadnego śladu, że był poddawany znaczącemu odkształcaniu.

Nieprzepuszczalność:
Obecność suberyny ( mieszanina kwasów tłuszczowych i ciężkiego alkoholu organicznego) jest przyczyną tego, że korek jest nieprzepuszczalny dla cieczy i gazów. W związku z tym nie gnije, a zatem stanowi jeden z najlepszych dostępnych materiałów uszczelniających.

Właściwości izolacyjne i opóźniające spalanie:
Wartość korka podnosi również niska zdolność przewodzenia ciepła, dźwięku i wibracji. Dzieje się tak dlatego, że gazowe medium jest zamknięte w maleńkich, nieprzepuszczalnych przedziałach, odizolowanych od siebie materiałem odpornym na wilgoć. Wszystko to sprawia, że korek jest najlepszym wśród materiałów naturalnych izolatorem cieplnym i akustycznym. Korek jest również naturalnym środkiem trudno zapalnym: nie rozprzestrzenia płomienia ani nie wydziela gazów toksycznych podczas spalania.

Odporność na ścieranie:
Korek jest niezwykle odporny na zużycie i ma wysoki współczynnik tarcia. Dzięki swej strukturze plastra miodu mniej jest podatny na skutki udaru lub tarcia niż inne twarde powierzchnie.

Właściwości hipoalergiczne korka:
Ponieważ korek nie absorbuje kurzu, jest pomocny w ochronie przeciw alergenom i nie powoduje żadnego ryzyka dla astmatyków. Posiada również niezmienną budowę, która gwarantuje skuteczność.